بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

حکم تصادف منجر به فوت در حالت مستی چیست ؟

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

بر اساس بند ب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث با تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه اگرثابت شود که راننده مقصر حادثه در زمان تصادف مست بوده یا مواد مخدر یا روانگردان استفاده کرده و از طرفی عامل مستی موثر در وقوع حادثه بوده بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از افراد زیاندیده حسب تکلیف قانونی خسارت را بطور کامل پرداخت میکند و پس از آن به عنوان جانشین یا نماینده زیاندیده جهت دریافت خسارت پرداخت شده به راننده مسبب حادثه مراجعه خواهد کرد و معمولا در چنین شرایطی با توجه به شرایط مالی مقصر حادثه خسارت بصورت اقساط بلند مدت از ایشان دریافت میشود .

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید