بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

بیمه باربری بیمه ایران

بیمه باربری بیمه ایران - 4.7 out of 5 based on 6 votes

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
 
Bimehsara Com Cargo

بیمه باربری

موضوع بیمه باربری  :

بیمه باربری نوعی بیمه حمل و نقل کالا است که به موجب آن یک طرف"بیمه گر" تعهد می نماید درازای دریافت وجوهی از طرف دیگر "بیمه گذار" ، درصورت وقوع یا بروز حادثه در جریان حمل کالا در حین عملیات حمل و نقل از نقطه ای به نقطه دیگر خسارات احتمالی و یا اتفاقی وارده به او را طبق شرایط و مندرجات بیمه جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.

انواع بیمه های باربری ( بر اساس مبدا حمل ):

1-  بیمه باربری وارداتی : 

مبدا بیمه نامه وارداتی در خارج و مقصد آن داخل کشور می باشد 

2- بیمه باربری صادراتی

مبدا بیمه نامه صادراتی داخل و مقصد آن در خارج از کشور می باشد 

3- بیمه باربری ترانزیت :

بیمه باربری ترانزیت عبوری که مبدا و مقصد آن در خارج از کشور میباشد و محموله صرفا در مسیر حمل از داخل کشور عبور میکند ، در صورت عدم عبور از داخل کشور بیمه ترانزیت غیر عبوری نام دارد .

4 - بیمه باربری داخلی :

مبدا و مقصد هر دو در داخل کشور هستند ، بیمه نامه تابع قوانین داخلی بوده و خسارت های ناشی از آتش سوزی و حوادث وسیله نقلیه حامل کالا را پوشش میدهد همچنین در صورت موافقت بیمه گر با پرداخت حق بیمه اضافی خطراتی همچون سرقت کلی محموله با وسیله حمل  ،از بین رفتن کلی هر بسته در حین تخلیه و بارگیری ، روغن زدگی ، ریزش  ،شکست ، آسیب دیدگی در حین حمل ، سرقت ،خسارت های وارده به کالا به دلیل مجاورت با کالاهای دیگر و ...را میتوان به پوشش های بیمه نامه اضافه کرد .

انواع شرایط یا کلوز های بیمه باربری :

بدلیل وجود خطرهای متنوع در طول مسیر حمل و مشخص شدن تعهدات شرکت بیمه مجموعه شرایط یا کلوزهایی در سطح بین الملل به شرح زیر طراحی شده که مورد قبول همه شرکت های بیمه در سراسر جهان است . افراد با توجه به نوع کالا و خطراتی که ممکن است کالای آنها را در مسیر حمل تهدید کند میتوانند هر یک از چهار حالت یا کلوز زیر را انتخاب کنند .

1-    کلوز A :

کامل ترین نوع بیمه باربری که خطرات زیادی را طبق جدول زیر پوشش میدهد با بالاترین حق بیمه در بین سایر کلوزهای بیمه باربری

2-    کلوز B :

یک بیمه باربری با پوشش های نسبتا خوب طبق جدول زیر که مجموعه خطرات کمتر از کلوز A و بیشتر از کلوز C  را پوشش میدهد 

3-    کلوز C :

یک بیمه باربری با کمترین پوشش ها طبق جدول زیر 

4-  Total Loss ( خسارت کلی ) : 

ضعیف ترین و ارزانترین نوع بیمه باربری است که تقریبا منسوخ شده، در این نوع بیمه باربری از بین رفتن و تلف کلی محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور ،سقوط هواپیما و یا آتش سوزی بوجود آید تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و مدت اعتبار این نوع بیمه باربری پس از بارگیری در مرز ، فرودگاه یا بندرکشور مبدا شروع و به محض رسیدن مورد بیمه به گمرک مرز، فرودگاه  یا بندر کشور مقصد خاتمه می یابد . بدیهی است بدلیل تعهدات پایین شرکت بیمه این نوع بیمه نامه حق بیمه پایین تری نسبت به سایر بیمه های باربری دارد لیکن از آنجاییکه برخی از مبادی ورودی و خروجی کشور از پذیرش این نوع بیمه نامه اجتناب میکنند بیمه گذاران میبایست با آگاهی کامل از نظر تعهدات و مسایل اداری اقدام به خرید کنند . 

 

مقایسه شرایط کلوزهای A-B-C بیمه باربری

ردیف  خطرات بیمه شده در بیمه باربری کلوز A کلوز B کلوز C
1 آتش سوزي يا انفجار  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
2 به گل نشستن و زمين گير شدن ,برخورد با کف دريا , غرق شدن يا واژگون شدن کشتي يا شناور  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
3 تصادم يا برخورد کشتي ,شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هرجسم خارجي به غير از آب  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
4 تخليه کالا در بندر اظطراري  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
5 تلف يا آسيب وارد به کالاي مورد بيمه  بعلت فدا کردن کالا در جريان خسارت عمومي Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
6 تلف يا آسيب وارد به کالاي مورد بيمه  بعلت به دريا انداختن کالا جهت سبک سازي کشتي  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
7 خسارت همگاني و هزينه هاي نجات به منظور پيشگيري از خسارت  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
8 مسئوليت مشترک در تصادم Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
9 هزينه حمل تا مقصد نهايي Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok
10 زلزله ، فوران آتشفشان  و صاعقه Earthquake – volcanic Eruption Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
11 شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
12 ورود آب دريا ,درياچه يا رودخانه به کشتي ,شناور ,محفظه کالا ,کانتينر ,ليفت وان,يامحل انبار Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
13 تلف شدن کلي هر بسته در کشتي و يا تلف کلي هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگيري و يا تخليه کشتي  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
14 سرقت Theft Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
15 عدم تحویل Non delivery Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
16 شکست Breakage Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
17 خسارات ناشی از چنگک Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
18 روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
19 خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی ) Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
20 ریزش Afzoneha Com Ok Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO
21 طوفان Heavy weather Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
22  راهزن دریائی piracy at sea Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
23  خسارت هاي ناشي از فعل يا تقصير اشخاص ثالث Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
24  خسارت هاي ناشي از باران و آفتاب Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
25  دم کردن مواد در مخازن کشتی ship sweat Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
26  خسارت هاي ناشي از عمل کارکنان کشتي (باراتري ) Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
27  ساييدگي و زنگ زدگي  Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
28  نشت Leakage Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
29  لب پریدگی ، کج شدن – خراشیدگی و ضربه زدگی – لک برداشتن Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
30  کرم زدگی – موش خوردگی- حشره زدگی Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
31 دله دزدی pilferage Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO
32 کسري  shortage           Afzoneha Com Ok Afzoneha Com NO Afzoneha Com NO

Afzoneha Com Ok = پوشش دارد      Afzoneha Com NO  = پوشش ندارد      

فرانشیز در بیمه های باربری : 

در بیمه های باربری فقط درکلوزB به پوشش هایی که به عنوان پوشش اضافی به پوشش های استاندارد این کلوز افزوده میشود فرانشیز وجود دارد و درصورت از بین رفتن محموله با توجه به نوع بار بین یک الی پنج درصد خسارت تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود . کلوزهای A و C و پوشش های پایه و استاندارد کلوز B فاقد فرانشیز هستند و در صورت از بین رفتن بار بر اثر خطرات بیمه شده کلوزهای مذکورکل خسارت بطور کامل پرداخت میگردد .

جدول مقایسه کلوزهای بیمه باربری ( دانلـــــود )                                         

شرایط عمومی بیمه باربری               (دانلـــــود)

 جدول اینکوترمز 2010                 ( دانلــــود )

سفارش خرید آنلاین بیمه باربری

 

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید

فرم ارتباط با ما