طرح حامی خانه و خانواده

افرادي‌ كه‌ در يك‌ جامعه‌ زندگي‌ مي‌كنند بايد تابع‌ قوانين‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همين‌ دليل‌چنانچه‌ شخصي‌ چه‌ از روي‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بي‌احتياطي‌ و غفلت‌ مرتكب‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و بايد به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بي‌احتياطي‌ برسد و زيان‌ وارد اعم‌ از مالي‌ و يا جاني‌ را جبران‌ كند.
مسئوليت‌ مدني‌ زماني‌ جنبه‌ عملي‌ به‌ خود مي‌گيرد كه‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبور شود زيان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ كند. تفاوت‌ مسئوليت‌ مدني‌ با مسئوليت‌ جزايي‌ در اين‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ جزايي‌ قابل‌ بيمه‌ كردن‌ نيست‌

اطلاعات بیشتر

بیمه نامه مسئولیت

یمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر

بیمه نامه بدنه

براساس ماده سه آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه نامه) خسارتهای تحت پوشش بیمه نامه بدنه عبارت است از :
1- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
2- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
...

اطلاعات بیشتر

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین خودرو یکی از مهمترین بیمه نامه های موجود و همچنین رایج ترین و شناخته شده ترین بیمه نامه در بین عموم مردم می باشد حدود 50% از گردش مالی صنعت بیمه در ایران مربوط به این رشته می باشد همچنین تنها بیمه نامه ای است که دارای قانون منحصر به فرد مصوب مجلس شورای اسلامی است.بر اساس ماده یک قانون بیمه نامه شخص ثالث كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود بيمه نمايند.

اطلاعات بیشتر

لیست حق بیمه شخص ثالث خودروها در بیمه ایران سال 1394لیست حق بیمه شخص ثالث خودروها در بیمه ایران سال 1394
- پنجشنبه, ۱۵ بهمن

حق بیمه شخص ثالث با تعهدات خسارت مالی تا سقف 55/000/000 ریال و خسارت بدنی تا سقف 2/200/000/000 ریال و غرامت فوت شخص راننده تا سقف 2/200/000/000 ریال 

...

اعلام نرخ سود مشارکت در منافع بیمه نامه مان در سال 1393اعلام نرخ سود مشارکت در منافع بیمه نامه مان در سال 1393
- جمعه, ۹ بهمن

سود تضمینی در بیمه نامه های عمر در کشور ما در پنج سال اول هجده درصد و در پنج سال دوم بیمه نامه پانزده درصد میباشد ،لیکن طبق ...

کسب عنوان نماینده برتر برای هفتمین بارکسب عنوان نماینده برتر برای هفتمین بار
- پنجشنبه, ۷ خرداد

بدینوسیله با افتخار اعلام میدارد در مراسمی که در تاریخ پنجم خرداد 1393 با حضور نمایندگان مجتمع خدمات بیمه ای سعدی و مدیران و پرسنل محترم مجتمع سعدی و اعضا ...

آخرین اخبار

تلاش کرده ایم که مهمترین اخبار صنعت و همچنین اخبار داخلی نمایندگی را در این قسمت به روز قرار دهیم .

مشاهده بخش اخبار